คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนฯ (WORKSHOP) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มีนาค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มีนาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0