คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา”

ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ ค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์สู่การขับเคลื่อน BCG”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 65

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดนิทรรศการ “ผาแดง Explore: กาดหมั้ว คัวฮอมที่ผาแดง” ณ โรงเรียนผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนฯ (WORKSHOP) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มีนาค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มีนาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0