คณะครุศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11

     รศ.ดร.กิตติศักด

Read More
เดือนพฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

  มหาวิทยาลัยรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

มร.ลป.ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1

     มหาวิทยาลัยราชภ

Read More