มร.ลป.ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1


     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ
   ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1 “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานครฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น