ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566


ท่านสามารถ Download ประกาศได้ที่  lpru.in/contact_lpru


ติดตามข่าวสารและช่องทางการติดต่อ
โทร 054-237399
E-mail :sarabun@lpru.ac.th

WebSite
www.lpru.ac.th
https://news.lpru.ac.th
———————————————-
instagram
https://lpru.in/instagram
———————————————–
youtube channel
https://lpru.in/youtube
———————————————–
tiktok channel
https://lpru.in/tiktoklpru
———————————————–
facebook ติดต่อสอบถาม/คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาการเรียน
https://www.facebook.com/LampangRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/lpru.ac.th
https://www.facebook.com/prlpru2015/

ติดต่อสอบถาม/คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://lpru.in/HelpdeskLPRU
———————————————–