งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อวส่วนหน้า ม.ราชภัฏลำปาง จับมือ GISTDA เตรียมใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา และ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จ.ลำปาง ร่วมประชุมกับ นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ และนายอมรชัย ประกอบยา นักวิชาการฝึกอบรม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เพื่อร่วมมือวางแผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตรูปแบบ Credit bank ด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) นอกจากนี้ยังหารือแผนงานพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายพันธมิตรเอกชนในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อผลักดันหลักสูตร Life Long Learning (LLL) ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยถือเป็นการติดตามการดำเนินงานหลังจากที่ GISTDA และ มรลปได้ลงนามใน MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา