สำนักวิทยบริการ ฯ ต้อนรับ วท.สารพัดช่างลำปาง ศึกษาดูงานห้องสมาร์ทคลาสรูมและงานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยท่านนายวิชรุติ ลี้จินดาผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าศึกษาดูงานห้องสมาร์ทคลาสรูมคณะครุศาสตร์และงานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ห้องประชุมออนไลน์และห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทอดสด ณ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายการจัดซื้อครุภัณฑ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด