งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 12-09-65

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษขยะ บริเวณด้านหลังอาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง