งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางของแสดงความยินดีกับ นายธงชัย คำรังษี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “เยาวชนดีเด่น” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง