งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ซึ่งมีการดำเนินโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านแม่ทะ และบริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง