งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมเปิดงานแข่งขันวิ่ง “ลำปางมาราธอน 2022”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง “ลำปางมาราธอน 2022” ณ บริเวณถนนดวงรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

งานแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดงานวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ และมุ่งสู่ระดับสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ยกระดับให้สนามแข่งขันวิ่งในจังหวัดลำปางเป็นสนามที่มีมาตรฐานที่การกรีฑาโลก (World Athletics) ให้การยอมรับ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัด เกิดรายได้ภาคธุรกิจ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร และด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัดลำปาง