งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางพิศวง กองกระโทก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อนพวงศ์ พุกประยูร บิดาของนางพิศวง กองกระโทก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดอรัญญิกการาม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์