มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อนคร พันธ์ศุภะ บิดาของ อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อนคร พันธ์ศุภะ บิดาของอาจารย์ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ อาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สุสานบ้านท่าหลุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่