งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปางครั้งที่ 4/2565 และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ณ โรงแรมเอเชียลำปางโฮเต็ล ถ.บุญวาท ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

 

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นผู้จัด