งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค (ส้มเกลี้ยงลำปาง) ณ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ฯ หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกส้มเกลี้ยง ร่วมแถลงข่าว ซึ่งจังหวัดลำปางได้เล็งเห็นว่า “ส้มเกลี้ยง” ที่เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์ และยังเป็นไม้ผลที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดลำปาง ในพื้นที่อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกไม้ผลชนิดนี้เป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นการแนะนำและนำเสนอไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักมายิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายกระดับเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications)ต่อไป ภายในงานมีการนำแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ของต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ซึ่งมี อ.ออมทอง พัฒนพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้จัดการประจำตำบล โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงและจัดจำหน่ายในครั้งนี้ได้แก่ จานใบไม้ และกระถางชีวภาพ