มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Kick off การณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรม Kick off การณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างจิตสำนึกเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ทางม้าลาย บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายชนาธิป เสนแย้ม ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรม Kick off อาสาจราจรตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และการปล่อยขบวนการใช้ทางข้ามม้าลาย และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% โดยได้รับเกียรติจากขนส่งจังหวัดลำปาง รองสาธารณะสุขจังหวัดลำปาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้