มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal flag day) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด