งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ

เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2565  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ ณ  ลานรถม้า ชั้น 1 เซ็นทรัลลำปาง  โดยนางสาวสรัญญา ไชยแก้วโห้ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่  4  ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามหลักสูตรการเรียนการสอน  พร้อมกันนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ดำเนินการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  อาทิ งานช่างศิลป์ล้านนา โคมไฟไม้บ้านหลุก งานลงรักปิดทอง งานผ้า งานจักสาน งานเซรามิก  พร้อมทั้งร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ช่างศิลป์ล้านนาลำปาง – ลำพูน  แสดงผลงานจากโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากต้นทุนทางวัฒนธรรม  และจัดกิจกรรมการเขียนตัวอักษรล้านนาบนพวงกุญแจ และการลงรักปิดทอง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน  ร่วมรับชมนิทรรศการระหว่างวันที่  12 – 14  ตุลาคม  2565  ณ  ลานรถม้า ชั้น 1 เซ็นทรัลลำปาง