มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ “การปลูกข้าวนาโยน”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการฝ่ายวิชาการ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ “การปลูกข้าวนาโยน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ “การปลูกข้าวนาโยน” ในครั้งนี้ใช้ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในการปลูก โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะ ให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้สนใจ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยมีบุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด