ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประการศึกษา 2565 เข้าร่วมอบรม”การใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”


      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประการศึกษา 2565 เข้าร่วมอบรม“การใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ facebook fanpage
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://www.facebook.com/lpru.ac.th