งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565  นางสาวบุญญาดา  มูลผึ้ง  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในโอกาสที่รับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) เขตภาคเหนือ ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร