จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน และแหล่งน้ำ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ นำสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ และถนน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยตามประวัติศาสตร์ชาติไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง (อาณาจักรสุโขทัย) ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี 1826 และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบหลักศิราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่1 จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ในการนี้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำสมาชิกจิตอาสา กล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งองคพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยให้เป็นมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติตราบจนทุกวันนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด