จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมนำสมาชิกจิตอาสา กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภัคดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช จนดำรงเป็นชาติไทยตราบจนทุกวันนี้

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด