กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรม Kick Off “การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จ.ลำปาง

น.ส.ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรม Kick Off “การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จนถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชจังหวัดลำปาง เป็นประธาน และนายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน นักเรียน และนักศึกษา เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนน สร้างความรับรู้ความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และปรับปรุง แก้ไข กายภาพถนนให้มีความชัดเจนให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด