งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ร่วมเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยขมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเปิดจุดตรวจควมพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดนางสาวสุชาดา พฤษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีจุดปรสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ และผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป