งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม โดยมี รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (พื้นที่ดอยพระบาท) โอกาสนี้ นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้เกียรติร่วมในพิธี และกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา จากสำนักงานประมง จังหวัดลำปาง