ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็น ประเภทงบประมาณแผ่นดิน

winder_240467-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด