ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง

winder_091165

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด