สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด