สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวพักตร์ชนก ริยาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีมงคลทั้งทางศาสนาพราหมณ์ ทำการสังเวยบูชาฤกษ์ สักการะบวงสรวงเทพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขออัญเชิญลงประดิษฐานเข้าร่วมในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคลให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมโบราณประเพณี พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ประกาศชุมนุมเทวดาและเจริญพระพุทธมนต์คาถา เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวสวดคาถาโองการประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยพระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมกระทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  สวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา ประกอบพิธีสวดภาณวารต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและแก่พสกนิกรชาวไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด