สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 03-02-66

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 02-02-66

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพ

Read more

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. นำ นศ. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องประชาสัมพันธ์โบราณสถานในจังหวัดลำปาง

อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมฝึกอบรมการทดลองใช้เทคโนโลยีคลาวด์

ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รอ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 01-02-66

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ คว้า “รางวัลชนะเลิศ” และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1” ระดับเหรียญทอง ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 31-01-66

เมื่อวันที่ 31 มกราค

Read more

LPRU NEWs ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 30-01-66

เมื่อวันที่ 30 มกราค

Read more

LPRU NEWs ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 27-01-66

เมื่อวันที่ 27 มกราค

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดกิจกรรม iTECH Open House เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

Read more

คณะเทคโนฯ เกษตร มร.ลป. ประกอบพิธีลงเสาเอก อาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 26 มกราค

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 26-01-66

เมื่อวันที่ 26 มกราค

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 25-01-66

เมื่อวันที่ 25 มกราค

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read more

มร.ลป. จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มกราค

Read more

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 มกราค

Read more

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราค

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 23-01-66

เมื่อวันที่ 23 มกราค

Read more