สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 23-09-65

เมื่อวันที่ 23 กันยา

Read more

มร.ลป. จัดงานมุทิตาจิตราชภัฏลำปาง 65 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ท่าน

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง หารือแนวทางสนับสนุนทางวิชาการให้กับอำเภอเมืองลำปาง ในโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ

            เมื่อวัน

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read more

มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Kick off การณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 20-09-65

เมื่อวันที่ 20 กันยา

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 19-09-65

เมื่อวันที่ 19 กันยา

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0