ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประเภท งบประมาณแผ่นดิน

Parcel_auction1-050467

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด