มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565
   ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2561-2563

กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 (ภาคบ่าย)
จึงขอแจ้งให้บัณฑิตได้เตรียมความพร้อม สำหรับกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมฯ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบในลำดับต่อไป

 


 

 


 

—————————————————————————————————————————————

 

 👇👇👇👇

ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตหญิง 
https://news.lpru.ac.th/women_gown

ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตชาย
https://news.lpru.ac.th/male_gown


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ 

Line official account bunditLPRU : https://lin.ee/5vbtJj5
@786dsrnj

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด