ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ภาคเรียยนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   

    งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียยนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567


news_lpru-170167