ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทางบริษัท Google จะปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งาน ที่ใช้บริการ @g.lpru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้
 

การได้รับบริการเดิม: ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Unlimited)

การได้รับบริการใหม่: พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานแต่ละท่าน จะได้พื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 15 GB

     เพื่อให้การปรับเปลี่ยนการให้บริการของ @g.lpru.ac.th เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท Google และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน ทยอยย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Google Drive และบริการอื่น ๆ ของ Google ไปเก็บยัง Local Storage หรือ One Drive (ใช้อีเมล @lpru.ac.th และได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 5 TB) ของท่านให้เหลือพื้นที่ท่านละไม่เกิน 15GB โดยนโยบายการให้บริการของบริษัท Google ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คู่มือแนะนำการโอนย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด