อธิการ มร.ลป. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับการติดตามโครงการ U2T for BCG และ MHESI STREET ART

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับการติดตามโครงการ MHESI STREET ART ณ เขื่อนยาง และวัดนางเหลียว เทศบาลเมืองนครลำปาง ซึ่งดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ มีกำหนดการติดตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2565

 

ในการนนี้ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมเซรามิก ตกแต่งสถานที่ ภายใต้โครงการ กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565  ณ บริเวณเขื่อนยาง เทศบาลนครลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด