งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยอ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู และนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์