งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. ลงสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า อ.เมือง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอสมุด ลงพื้นที่สำรวจการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเข้าพบ นายสมนึก ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และคุณครูผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เพื่อสำรวจและสอบถามจุดที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมจัดเก็บข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้การจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อไป