ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี” และ LPRU MUSIC FESTIVAL 2022

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี” และ LPRU MUSIC FESTIVAL 2022 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยรศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ส่งเสริมความรู้ด้านการแต่งเพลงให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและนักดนตรีที่มีความสนใจ โดยได้รับเกียรติจากนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศไทย นายจิรวัฒน์ ตันตรานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปและนักดนตรีที่มีความสนใจได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งได้มีการแข่งขัน THESOLOIST จากผู้เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 22 ปี จำนวน 13 คน ทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการโครงการ LPRU MUSIC FESTIVAL 2022 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการบริหารจัดการและการแสดงดนตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดนตรีให้รู้จักมากขึ้น รวมถึงสร้างเครือข่ายทางดนตรี และการสร้างสังคมดนตรีในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงให้เปิดกว้างมากขึ้น

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ