มร.ลป. รับฟังการนำเสนอรูปแบบการเดินทางด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ จักรยานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ นางสาวนุชรี ธิจินะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ นางสาวปาริชาต ชัยยะ บุคลากรสังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมรับฟังการนำเสนอรูปแบบการเดินทางด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ จักรยานไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานจากตัวแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน จาก นายณัฐพงษ์ กิจเจตนี ผู้บริหารฝ่ายขายและอำนวยการ บริษัท โกโกทรานส์เทค จำกัด ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

การรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาในการให้บริการจักรยานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยในราคาพิเศษ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการดูตัวอย่างรถจักรยานไฟฟ้า และทดลองขับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด