ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน65

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด