มร.ลป. ร่วมเปิดงานวิ่ง แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวิ่งแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ชวนคนลำปางออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อให้แผ่นดินไทยไร้สโตรก โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  โดยในพิธีเปิดได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมปล่อยขบวนนักวิ่ง โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

 

โดยกิจกรรมเดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาตได้กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้สนใจสมัครวิ่งทั้งสิ้น  จำนวน 1,059 คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน ดูแล และการรักษาอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับประเทศไทยในปี 2565 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 331,304 คน ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง เป็นอันดับ 3 ในเพศชาย เป็นรองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง ในจังหวัดลำปาง ปี 2565 พบผู้ป่วยโรคหลอดสมอง 8,616 คน เสียชีวิตกว่า 1,115 คน นอกจากโรคนี้จะทำให้เสียชีวิตแล้ว ยังมีผลทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการในอัตราที่สูง ในผู้ป่วยร้อยละ 70 พบว่ามีอาการความจำเสื่อมในภายหลังด้วย ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากเรามีความรู้ในการป้องกันอย่างถูกวิธี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด