งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกร ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางสาวหอมนวล ศรีริ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง