มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 พร้อมร่วมพิจารณางบประประมาณค่าใช้จ่าย และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมโอราฬฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง