มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินการฝึกซ้อมของคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565  เพื่อให้การการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีรับพระราขทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด