มร.ลป. จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ชมรม ชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม ชมรม ชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง นอกเหนือจากในบทเรียน ซึ่งจะเป็นการฝึกฝน พื้นฐานกระบวนการทำงาน การตัดสินใจการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแบ่งปันเพื่อสังคมให้รู้จักตัวตนของตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการรู้จักการวางแผนการทำงานและการดำเนินชีวิตอีกด้วย  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด