มร.ลป. จัดพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประจำปี 2565

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในการนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเหรียญทอง และเหรียญเงิน พร้อมประกาศนียบัตร แก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบช่อดอกไม้แก่ตัวแทนบัณฑิตใหม่ และ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบโล่แก่บัณฑิตที่ประกอบกิจกรรมดีเด่นเพื่อส่วนรวม พร้อมร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด