งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีทักษินานุปทาน และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง