มร.ลป. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับสมัครนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2566 จ. น่าน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และพบปะหารือกับคุณครู โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา และโรงเรียนทุ่งช้าง

 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th หรือทาง Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086 – 4215760 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด