ทีมวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง และ จ.เชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างป่า สร้างฝาย สร้างรายได้ให้ชุมชน จ.ลำปาง

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมวิศวกรสังคม พร้อมด้วยนักศึกษาทีม LPRU สืบสานปณิธานของพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง และ จ.เชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างป่า สร้างฝาย สร้างรายได้ให้ชุมชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงฤทธิ์ พรหมศรี เจ้าหน้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขลางค์บรรพต พร้อมคณะเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำฝายที่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมของธรรมชาติแบบไหนที่ควรทำฝาย และดูแลกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนในการทำฝายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ การสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ ได้ทำฝายประเภทฝายกรองน้ำ จำนวน 2 ฝาย ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดอยพระบาท) ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด