กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดพิธีทำบุญหอพัก นศ. ครุศาสตร์ 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมถวายเครื่องไทยธรรมภัตตาหารเพล ณ หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้พักอาศัย และผู้ร่วมพิธี

ในการนนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบจักรยานตามกิจกรรมรถจักรยานเพื่อน้อง จำนวน 5 คัน ซึ่งมี รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อจักรยานดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด